Who We Are

รสริน สตูดิโอ เป็นทีมงานที่ให้บริการงานด้านออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ อย่างครบครัน ด้วยประสบการ์ณการทำงานมามากกว่า 10 ปี ได้ให้บริการกับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 100 ราย ซึ่งทางรสริน สตูดิโอ ได้ให้บริการในกลุ่มลูกค้าและธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รวมไปถึงธุรกิจกลุ่ม OTOP หรือแม้จะเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาด

รสริน สตูดิโอ มีความมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนางานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบริษัทหรือกลุ่มลูกค้าของประเภทธุรกิจนั้นๆ โดยจะเห็นว่าได้มีการนำเอางานออกแบบและการตลาดมาผสมผสานกัน เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้านั้นได้รับการตอบสนองทางการตลาดที่ดีในการทำธุรกิจ


ZEN DESIGN STUDIO

Empathy

เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น คือต้องเข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

Focus

จับเฉพาะจุดหมายสำคัญ เพื่อทำสิ่งที่เราอยากทำให้ได้ผลดีที่สุด เราต้องตัดเรื่องอื่นๆ ที่ไม่สำคัญออกไปให้หมด

Impute

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เราอาจมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม คุณภาพเป็นเลิศ ซอฟแวร์มีประโยชน์ที่สุด แต่เราสามารถนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นภาพทุกอย่างที่เราต้องการ

Work procedures


Our clients