Business Card Design

บริการออกแบบนามบัตร

Name Card นามบัตรนับเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อประสานงานธุรกิจทุกกลุ่ม เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนแนะนำธุรกิจและตัวท่าน ซึ่งในนามบัตรจะบ่งบอกว่าท่านทำธุรกิจอะไรบ้าง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และรายละเอียดของการให้บริการของท่านอย่างคร่าวๆ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้ามีการจดจำและน่าเชื่อถือเมื่อแรกพบ เพื่อโอกาสครั้งต่อไปในการทำธุรกิจของท่าน

ทางเซน ดีไซน์ สตูดิโอ ได้มีการทำงานร่วมกับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หลายแห่ง ถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะสั่งพิมพ์ เราสามารถจัดการงานด้านการผลิตให้ท่าน ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพให้ท่านได้รับงานอย่างสมบูรณ์

หลักพื้นฐานนามบัตรที่ดี

 • มีการสื่ออารมณ์ไปในทางเดียวกับภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ชัดเจนและเนื้อหาครบถ้วน
 • เป็นที่จดจำและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

DESIGN ONLYเฉพาะออกแบบเท่านั้น

 • ออกแบบจำนวน 2 แบบ
 • เลือก 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Png (สีและขาวดำ)

DESIGN & PRINT PROออกแบบ 2 หน้า และจัดพิมพ์ 1,000 ใบ

 • ออกแบบ 2 หน้า จำนวน 2 แบบ
 • เลือก 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • จำนวน 5 ชื่อ รวม 1,000 ใบ (ขั้นต่ำ 1 ชื่อ / 200 ใบ)
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบพลาสติกมัน Spot UV 2 หน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @wts0170g


Stationery & Premium Gift Design

บริการออกแบบหัวจดหมาย / ป้ายชื่อ / เครื่องเขียน / พรีเมี่ยมของที่ระลึก

เป็นการนำเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าธุรกิจของท่านลงบนเครื่องเขียน เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทั่วไป เพื่อสร้างเอกลักษณ์การจดจำ เน้นย้ำการเป็นมืออาชีพในธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นการโฆษณาธุรกิจหรือบริษัทของท่านไปในตัว ทั้งนี้ยังสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคีให้กับพนักงานภายในองค์กร

ทางเซน ดีไซน์ สตูดิโอ ได้มีการทำงานร่วมกับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หลายแห่ง ถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะสั่งพิมพ์ เราสามารถจัดการงานด้านการผลิตให้ท่าน ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพให้ท่านได้รับงานอย่างสมบูรณ์

หลักพื้นฐานนามบัตรที่ดี

 • จัดวางสัญลักษณ์อย่างเหมาะสม
 • เป็นที่จดจำและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • มีการสื่ออารมณ์ไปในทางเดียวกับภาพลักษณ์ของบริษัท

STANDARDธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • หัวจดหมาย / ซองจดหมาย / ซองเอกสาร / ป้ายชื่อ / ตรายาง / นามบัตร
 • ออกแบบจำนวน 2 แบบ
 • เลือก 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Png (สีและขาวดำ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @wts0170g