Packaging Design

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่อง/ถุง /ซอง /อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ชนิดของบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกระดาษ พลาสติก แก้วหรือวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดย่อมนำมาใช้เพื่อดึงดูดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นบรรจุภัณฑ์สินค้าจึงเป็นด่านแรกในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ภายใน

ทางเซน ดีไซน์ สตูดิโอ ได้มีการทำงานร่วมกับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หลายแห่ง ถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะสั่งพิมพ์ เราสามารถจัดการงานด้านการผลิตให้ท่าน ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพให้ท่านได้รับงานอย่างสมบูรณ์

หลักพื้นฐานบรรจุภัณฑ์ที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน
 • สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
 • มีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้า
 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับราคาสินค้า

BASICเริ่มต้นธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้า

 • ออกแบบจำนวน 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ทำ Mock Up หรือรูปภาพ ตัวอย่าง 1 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @wts0170g


Label Design

บริการออกแบบฉลากติดสินค้า

ฉลากสินค้าเป็นการนำเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ ข้อมูลสินค้าที่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องทราบ ข้อความสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งอาจจะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์อีกชั้น หรืออยู่ภายนอกบรรจุภัณฑ์ เช่นขวดแก้ว กระปุกพลาสติก กล่องพลาสติกสำเร็จรูป ดังนั้นฉลากสินค้าอาจเป็นด่านแรกหรือเพิ่มความสวยงาม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ทางเซน ดีไซน์ สตูดิโอ ยินดีอย่างยิ่งที่จะแนะนำทางเลือกสำหรับการพิมพ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจ หรือถ้าหากท่านมีความต้องการที่จะสั่งพิมพ์ เราสามารถจัดการงานด้านการผลิตให้ท่าน ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพให้ท่านได้รับงานอย่างสมบูรณ์ มอบงานตรงเวลา

หลักพื้นฐานนามบัตรที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน

BASICเริ่มต้นธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้า

 • ออกแบบจำนวน 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ทำ Mock Up หรือรูปภาพ ตัวอย่าง 1 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @wts0170g


ตัวอย่างผลงานบรรจุภัณฑ์และฉลาก