Brochure paa product


Project Description

ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์และโบวชัวร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการทำโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์

More Information
สื่อในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดและใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า ทั้งนี้ภายในโบวชัวร์จากอธิบายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร
  • ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
  • ออกแบบโบวชัวร์