Repackaging Products Banchomnard


Project Description

รีแพคเกจจิ้ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าบ้านชมนาด ให้ดูทันสมัย สวยงาม โดดเด่นเมื่อวางจำหน่าย ซึ่งเน้นความเรียบง่าย สบายตา นำรูปภาพธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบและนำเสนอสินค้า

More Information
โลกเปลี่ยน… แบรนด์เปลี่ยน… แต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยน ทุกวันนี้สินค้าวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ เปลี่ยนสัญลักษณ์ตราสินค้า การปรับรูปแบบสินค้า ให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย ย่อมมีผลต่อยอดขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ